Brandforsk resultat webinarium om Positionering av människor i väg- och järnvägstunnlar i händelse av brand – 15 mars 2023

Välkommen på Brandforsk resultat webinarium om Positionering av människor i väg- och järnvägstunnlar i händelse av brand. Projektet har genomförts av Lunds universitet i samarbete med Trafikverket, Brandskyddslaget och Bumbee Labs.

Foto: Håkan Frantzich

Datum: 15 mars 2023
Talare: Håkan Frantzich, Alex Henningsson, Johan Lundin, Karl Fridolf och Staffan Liljestrand

Inspelning från webinariet den 15 mars 2023