Välkommen på Brandforsks resultat webinarium om Biobaserade byggnadsmaterial – en kunskapsöversikt om brandtekniska egenskaper – 6 mars 2024

Välkommen på Brandforsks resultat webinarium om Biobaserade byggnadsmaterial – en kunskapsöversikt om brandtekniska egenskaper. Projektet har genomförts av Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

Datum: 6 mars 2024
Plats: Webinar via Zoom
Tid: 8.30 – 10.00
Talare: Axel Mossberg och Cecilia Wetterqvist

Webinariet genomförs på svenska. Brandforsks webinarier är öppna för anställda i Brandforsks stödorganisationer, anställda i svenska staten och för studenter. Webinarierna spelas in och publiceras på Brandforsks hemsida och på Brandforsks Youtubekanal en vecka efter webinariet. Där är de fria för alla att ta del av. För att bli stödorganisation, vänligen kontakta Brandforsk. Minsta bidrag är 1000 kronor per år.

Projektpresentationen är ca 45 minuter lång och följs av tid för frågor och diskussion med forskarna.