Brandforsks resultat webinarium om Biobaserade byggnadsmaterial – en kunskapsöversikt om brandtekniska egenskaper – 6 mars 2024

Brandforsks resultat webinarium om Biobaserade byggnadsmaterial – en kunskapsöversikt om brandtekniska egenskaper. Projektet har genomförts av Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

Datum: 6 mars 2024
Talare: Axel Mossberg och Cecilia Wetterqvist