Brandforsks resultatwebinarium Brand som faktor i livscykelanalys – En studie för att undersöka livscykeleffekter av brand och brandskydd i olika byggnadstyper – 10 november 2023

Välkommen på Brandforsks resultatwebinarium om Brand som faktor i livscykelanalys – En studie för att undersöka livscykeleffekter av brand och brandskydd i olika byggnadstyper . Projektet har genomförts av Bengt Dahlgren AB

Datum: 10 november
Talare: Axel Mossberg och Cecilia Wetterqvist