Att förhindra och hantera händelser i socio-ekonomiskt utsatta områden: vidareutveckling och utvärdering av konceptet Civil insatsperson i förort (CIP)

Framtidens räddningstjänster och andra responsorganisationer kommer i allt högre utsträckning behöva söka hjälp från civilsamhället för att hantera olyckor och kriser. I socio-ekonomiskt utsatta områden kan civila insatspersoner (CIP) bidra till ökad säkerhet, trygghet och brottsprevention i lokalsamhället. Dessutom kan de agera på vissa typer av olyckor och genomföra en första insats i väntan på […]