Tändförmåga hos elektrostatiska urladdningar från icke ledande fasta material

Mer plastmaterial används i allt större utsträckning inom industrin idag. Plaster är oftast billiga och lätta att hantera. Ibland kan också krav på hygien och kemikalieresistens vara orsaken till att man går över till plast. I miljöer där explosionsfarliga områden kan uppstå kan dessa plastmaterial utgöra en tändkälla.