Brandsäkerhet i Trähus – Kunskapsöversikt och forskningsbehov – uppdatering

Brandsäkerhet i träbyggnader är fortsatt högaktuellt. Sedan den tidigare kunskaps- sammanställningen om brandsäkerhet i träbyggnader publicerats har mycket forskning på detta område utförts nationellt och internationellt. Idag finns mer kunskap som kan vara viktigt att känna till för de som arbetar med brandskyddsfrågor i träbyggnader.