Identifiering av hinder avseende stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta och förslag på vägar framåt.

Den nationella nollvisionen för brandskydd fastslår att ingen ska behöva skadas allvarligt eller dö i bränder. De flesta personer som dör i en brand kan benämnas som sårbara. Orsakerna till sårbarheten varierar men genomgående är att personen haft nedsatt förmåga att upptäcka, hantera och utrymma en brand. Om utvecklingen fortsätter och inga särskilda brand- skyddsåtgärder […]