Ett nytt datorstöd för ekonomisk optimering av brandskydd

Vid beslut om ekonomisk optimering av brandskyddet i industrier och andra lokaler behövs det i allmänhet ett underlag i form av ett händelseträd som beskriver tänkbara brandförlopp med och utan skyddsutrustning. Vidare måste varje händelseträd kläs genom att varje kant får ett sannolikhetsvärde och varje löv en prislapp.