Alternativ till halogenerade flamskyddsmedel för elektronik

Under senare år har halogenerande flamskyddsmedel och deras miljöeffekter blivit allt mer uppmärksammade. Åtgärder vidtas nu av samhället för att reducera användningen av de halogenerande flamskyddsmedlen. Bland annat förbereds ett EU-direktiv som kan leda till förbud av vissa typer av bromerade flamskyddsmedel.