Björn Sundström

Hela mitt yrkesliv har cirkulerat kring brand och säkerhet. På SP numera RISE fick jag chansen att syssla med brandforskning. Sedermera blev jag chef för avdelningen för Brand och risk samt fick ansvaret för Fire Research AS i Trondheim när det bolaget förvärvades av SP. Därmed blev vi bland de största resurserna i Europa inom brandteknik.

Jag har jobbat mycket internationellt med forskning, standardisering och EUs regelverk. I bakgrunden fanns det ofta kunskap från brandforskprojekt; t.ex. den mätteknik som används vid brandprovning.

Jag fick vara med som svensk brandexpert när EU skapade byggproduktdirektivet numera kallat CPR. Jag fick diverse uppdrag i utvecklingen av systemet för europeiska brandklasser för CE-märkning av byggprodukter. Min doktorsavhandling handlar om dessa tekniska lösningar och den bakomvarande grunden i branddynamik.

Jag har med ålderns rätt trappat ner men jag är kvar i Brandforsk och undervisar fortfarande blivande brandingenjörer på Luleå Tekniska Universitet, förstås med inslag av forskning från Brandforsk.

Nu har Lynn tagit över från mig som styrelseordförande och tar Brandforsk vidare med stor skicklighet. Brandforsk är en oberoende insamlingsstiftelse med en verksamhet helt deciderad till Brandforskning tillgänglig för alla. Det är helt unikt och därför tror jag att Brandforsk har en nisch som kommer ytterligare att öka i betydelse. Jag ser fram emot nya möjligheter att utnyttja mina erfarenheter för att bidra till Brandforsks forskningsverksamhet.