Stödorganisationer 2024

För mer information om respektive organisation, klicka på namnet så länkas du vidare till deras hemsida:

Bengt Dahlgren Brand och Risk AB

Brand och Bygg Sverige AB

Brandkonsulten AB

Brandkåren Attunda

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen Dalarna

Brandskyddsföreningen Gävleborg

Brandskyddsföreningen Väst

Brandskyddsföreningen Värmland

Brandskyddsföreningen Västernorrland

Brandskyddslaget

Brandutredarna Sverige AB

Bricon AB

Eld och Vatten

FSS Solutions AS

FireTech Engineering

Folksam

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, BIV

Försäkrings AB Göta Lejon

GellCon AB

Ignis – Fire Design Consulting

Hovedorganisasjonen KA 

Höglandets Räddningstjänstförbund

Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Kristianstads Räddningstjänst

Kyrkans Försäkring

Lantmännen

Marioff Skandinavien AB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

NBSG, Nationella brandsäkerhetsgruppen

Nerikes Brandkår

Q-Fog i Nora AB

Region Stockholm Trafikförvaltning

RISE Research institutes of Sweden

Räddningstjänsten Boden

Räddningstjänsten Halmstad

Räddningstjänsten Kalix

Räddningstjänsten Luleå

Räddningstjänsten Skaraborg

Räddningstjänsten Skellefteå

Räddningstjänsten storgöteborg

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Östra Götaland

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

SIMBRA Rådgivning AS

S:t Erik Försäkring

Storstockholms brandförsvar

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, SBSC

Swedisol

Säkerhetsbranschen

Södertörn Brandförsvarsförbund

Södra Älvsborgs Räddningstjänst

TMF Trä- och möbelföretagen

Trygg Hansa

Uppsala Brandförsvar

Västra Sörmlands Räddningstjänst