Dan Nilsson

Idag arbetar jag som Tillstånds- och tillsynschef på Humana AB och kommer i kontakt med olika former av förebyggande arbete, inte minst rörande säkerhet och brand. I vår verksamhet finns många byggnader och bostäder där brandskydd är mycket viktigt eftersom våra klienter ofta bor hos oss och ska ha en trygg bostad.

Jag har tidigare varit verksam vid Svenska Institutet för standarder (SIS) som standardiseringschef och ASSAABLOY som Compliance Manager där jag dagligen kom i kontakt med många frågor som ligger inom BrandForsk intresse, inte minst ur ett regionalt och internationellt perspektiv. Min bakgrund från SIS har givit mig ett horisontellt perspektiv på många av de frågor som BrandForsk har nytta av, exempelvis hållbarhet, digitalisering, cirkuläritet, resiliens och många andra områden.

Mitt intresse för brandfrågor bottnar dels i standardiseringens värde i olika sammanhang, men också i en tidigare karriär som väktare och många brandvaktstimmar på fläktvindar efter svetsarbeten och kontroll av undercentraler.