Brandgenererade partiklar

I detta projekt har man tittat närmare på brandgenererade partiklar och dess sammansättning. Man har bland annat undersökt hur toxiska ämnen beter sig beroende på om de är i gasfas eller partikelfas, och hur partikelstorleken påverkar deponeringen i andningssystemet. Läs artikeln: Detailed study of distribution patterns of polycyclic aromatic hydrocarbons and isocyanates under different fire conditions. […]