Brandgenererade partiklar

Brandgenererade partiklar

I detta projekt har man tittat närmare på brandgenererade partiklar och dess sammansättning. Man har bland annat undersökt hur toxiska ämnen beter sig beroende på om de är i gasfas eller partikelfas, och hur partikelstorleken påverkar deponeringen i andningssystemet.

Läs artikeln: Detailed study of distribution patterns of polycyclic aromatic hydrocarbons and isocyanates under different fire conditions.

Läs artikeln: Analysis of toxic effluents released from PVC carpet under different fire conditions.