EU-projektet FOAMSPEX visar

Större cisternbränder kräver högre påföringshastighet!Projektet FOAMSPEX har genom ett omfattande experimentellt arbete, väsentligt ökat förståelsen för skums egenskaper och skumutflytnad. Ingenjörsmodeller för skumutflytnad på brinnande bränsleytor har visat på god överensstämmelse mellan beräknade resultat och experiment för ränna och cirkulär geometri upp till 141 kvm. Vid modellering av större ytor är osäkerheten större, men kan […]