Hur länge fungerar kabeln under en brand?

Vid många analyser som används inom industrin (t.ex. FHA Fire Hazard Analysis , PSA, Probabilistic Safety Analysis) för att bedöma en anläggnings brandsäkerhetsnivå och behov av skydd behöver man göra en uppskattning av vilka komponenter som skadas beroende på en eventuell brands utveckling. I många fall beräknas strålningsnivå och framförallt temperatur i rummet till följd […]

EU-projektet FOAMSPEX visar

Större cisternbränder kräver högre påföringshastighet!Projektet FOAMSPEX har genom ett omfattande experimentellt arbete, väsentligt ökat förståelsen för skums egenskaper och skumutflytnad. Ingenjörsmodeller för skumutflytnad på brinnande bränsleytor har visat på god överensstämmelse mellan beräknade resultat och experiment för ränna och cirkulär geometri upp till 141 kvm. Vid modellering av större ytor är osäkerheten större, men kan […]

Vatten förbättrar flexibla sektioneringar

Med en flexibel sektionering, t.ex. brandgardiner eller jalusier, kan en stor lokal delas in i mindre enheter vid en brand och därmed minskas risken för en totalskada. I ett projekt har man visat att man med små vattenflöden, jämfört med konventionell sprinkling, avsevärt kan förbättra den avskiljande förmågan hos sektioneringarna.