Hur länge fungerar kabeln under en brand?

Hur länge fungerar kabeln under en brand?

Vid många analyser som används inom industrin (t.ex. FHA Fire Hazard Analysis , PSA, Probabilistic Safety Analysis) för att bedöma en anläggnings brandsäkerhetsnivå och behov av skydd behöver man göra en uppskattning av vilka komponenter som skadas beroende på en eventuell brands utveckling. I många fall beräknas strålningsnivå och framförallt temperatur i rummet till följd av branden. Utifrån denna beräkning bedöms sedan om komponenterna i rummet skadas.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 625-001 | År: 2001

Författare: Petra Andersson, Bror Persson