Brandsäkerhet i Trähus – Kunskapsöversikt och forskningsbehov

Brandsäkerhet i Trähus – Kunskapsöversikt och forskningsbehov

Timmer är ett byggmaterial som under de senaste decennierna har utvecklats till nya konstruerade trävaror. Detta har gjort det möjligt för byggnadsbyggandet att i större utsträckning anamma användningen av timmer med nya arkitektoniska möjligheter tillsammans med miljöfördelarna med att använda ett naturligt och förnybart material. Timmer är ett brännbart material som erbjuder utmaningar som rör brandsäkerhet i byggnader som är konstruerade med hjälp av det. Detta gäller särskilt byggnader med brandsäkerhetsstrategier som är beroende av begränsad brandtillväxt, skydd av brandseparation och strukturell stabilitet.

Utgivare: Brandforsk

År: 2020

Författare: Carl Pettersson

Inspelning från webinariet 2 december 2020