Ny syn på brandsäkerhet i elektronik

Samhället förlitar sig i allt större utsträckning på tillförlitliga elektronikprodukter och elektroniska system, exempelvis för kommunikation, flygledning, betalsystem och säkerhetssystem i kärnkraftsanläggningar liksom för styrning av industriella processer och dokumenthantering. Bränder i dessa system kan störa viktiga funktioner hos samhälle och företag och orsaka brand i byggnader.