Nya installationsrekommendationer för sprinklersystem på ro-ro däck på fartyg

Nya typer av laster på långtradare, nya konstruktionsmaterial i fordon och den ökade användningen av plastmaterial har bidragit till en högre brandbelastning på ro-ro däcken. Dessutom kommer nya fordonsbränslen, el- och hybridbilar och vätgasdrivna bilar att förändra brandriskerna. Målsättningen med detta projekt var att ta fram ett tekniskt underlag för installation av modernare sprinklerteknik.Ladda ned […]