Nya installationsrekommendationer för sprinklersystem på ro-ro däck på fartyg

Nya installationsrekommendationer för sprinklersystem på ro-ro däck på fartyg

Nya typer av laster på långtradare, nya konstruktionsmaterial i fordon och den ökade användningen av plastmaterial har bidragit till en högre brandbelastning på ro-ro däcken. Dessutom kommer nya fordonsbränslen, el- och hybridbilar och vätgasdrivna bilar att förändra brandriskerna. Målsättningen med detta projekt var att ta fram ett tekniskt underlag för installation av modernare sprinklerteknik.
Ladda ned de fem rapporterna och infobladet på svenska eller engelska som pdf-filer.