Fyrverkerier i offentliga lokaler

I samband med framförallt nyårsfirandet varje år, sätts det upp tillfälliga försäljningsställen för fyrverkerier i större och mindre butiker av olika slag. Brandforsk, har gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att utföra två försöksserier där brandförloppen vid pyroteknikbrand i olika typer av försäljningsställen studeras.