Riskbaserad dimensionering av bärförmåga vid brand

Traditionella metoder för att skydda konstruktioner vid brand utgörs vanligen av passiva system som inklädnad, brandskyddsmålning och överdimensionering. Dagens regelverk ger sparsamma anvisningar och möjligheter hur aktiva system som sprinkler och brandgasventilation kan användas för att begränsa brandspridning och upprätthålla bärförmågan. Risk, dvs. kombination av frekvens och konsekvens är ett begrepp som inte förekommer i […]

Tekniska byten vid installation av sprinkler i träbyggnader

Ett gemensamt nordiskt projekt där man studerat hur användning av sprinkler i träbyggnader påverkar brandsäkerheten.Projektet resulterade bland annat i en metod för att verifiera inverkan av sprinkler i träbyggnader, både konventionell sprinkler och boendesprinkler.