Tekniska byten vid installation av sprinkler i träbyggnader

Tekniska byten vid installation av sprinkler i träbyggnader

Ett gemensamt nordiskt projekt där man studerat hur användning av sprinkler i träbyggnader påverkar brandsäkerheten.
Projektet resulterade bland annat i en metod för att verifiera inverkan av sprinkler i träbyggnader, både konventionell sprinkler och boendesprinkler.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola

Proj.nr: 309-081 | År: 2011

Författare: Fredrik Nystedt