Positionering av människor i väg- och järnvägstunnlar i händelse av brand

Om det finns personer kvar i en väg- eller järnvägstunnel där brand uppstått och var dessa i så fall befinner sig är sannolikt faktorer som kan förväntas påverka hur en räddningsinsats utvecklas, och i förlängningen räddningstjänstens möjligheter att assistera utrymningen. Ett system för positionering av utrymmande människor bedöms därför vara en teknisk installation som i […]