Positionering av människor i väg- och järnvägstunnlar i händelse av brand

Positionering av människor i väg- och järnvägstunnlar i händelse av brand

Om det finns personer kvar i en väg- eller järnvägstunnel där brand uppstått och var dessa i så fall befinner sig är sannolikt faktorer som kan förväntas påverka hur en räddningsinsats utvecklas, och i förlängningen räddningstjänstens möjligheter att assistera utrymningen. Ett system för positionering av utrymmande människor bedöms därför vara en teknisk installation som i stor utsträckning kan bidra till att öka både möjligheterna till utrymning vid brand och till effektivare räddningsinsatser.

Utgivare: Lunds universitet Bambee Labs

Proj.nr: 319-002 | År: 2023

Författare: Håkan Frantzich Karl Fridolf Staffan Liljestrand Alex Henningsson

Inspelning från webinariet den 15 mars 2023