Handbrandsläckare med pulver är effektivast i bostadsmiljö

Det har inte funnits någon direkt enighet om vilka typer och storlekar av brandsläckare som bör rekommenderas i olika miljöer. Därför genomförde SP-Brandteknik ett antal försök för att få fram underlag till riktlinjer för val av brandsläckare i hemmiljö.