Handbrandsläckare med pulver är effektivast i bostadsmiljö

Handbrandsläckare med pulver är effektivast i bostadsmiljö

Det har inte funnits någon direkt enighet om vilka typer och storlekar av brandsläckare som bör rekommenderas i olika miljöer. Därför genomförde SP-Brandteknik ett antal försök för att få fram underlag till riktlinjer för val av brandsläckare i hemmiljö.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 504-981 | År: 1999

Författare: Hans Wetterlund