Betongkonstruktioners säkerhet efter brand

Årligen skadas ett stort antal betongkonstruktioner av bränder. Efter branden måste en tillståndsbedömning av betongkonstruktionen göras för att bedöma om den behöver repareras eller i allvarliga fall rivas. Vid tillståndsbedömningen dokumenteras visuella skador och resultat från mätningar som görs för att upptäcka skador samt bedöma skadenivån. Det är viktigt att tillståndsbedömningen kan göras med god noggrannhet, […]