Betongkonstruktioners säkerhet efter brand

Betongkonstruktioners säkerhet efter brand

Årligen skadas ett stort antal betongkonstruktioner av bränder. Efter branden måste en tillståndsbedömning av betongkonstruktionen göras för att bedöma om den behöver repareras eller i allvarliga fall rivas. Vid tillståndsbedömningen dokumenteras visuella skador och resultat från mätningar som görs för att upptäcka skador samt bedöma skadenivån. Det är viktigt att tillståndsbedömningen kan göras med god noggrannhet, inte bara av säkerhetsskäl utan även av ekonomiska skäl.
Denna rapport består dels av en litteraturstudie där provningsmetoder som är vanligt förekommande vid tillståndsbedömningar beskrivs och dels av en experimentell del där metoderna studshammare, ultraljud och mikroskopi jämförs med en ny metodik som har utvecklats för att utvärdera brandpåverkad betong.