Optimerad dimensionering av brandgasventilation – inverkan av extern vindpåverkan

Vid dimensionering av termisk brandgasventilation finns ett antal alternativa metoder för att bestämma erforderlig storlek på ventilatorer, inkluderande den totala öppningsarean av frånluftsluckor i taknivå och av tilluftsöppningar i marknivå. Ett normalt förfarande vid beräkning är att simulera ett antal brandförlopp i lokalen, ibland med enkla ekvationssystem som kan lösas med handberäkning men oftast med […]

Brandsäkra trähus

Det nordiska projektet Brandsäkra trähus har bl a resulterat i att den nordiska handboken med samma namn kommit i en ny och utökad utgåva. Bl a ingår nu konstruktioner med massivträ.