Optimerad dimensionering av brandgasventilation – inverkan av extern vindpåverkan

Optimerad dimensionering av brandgasventilation – inverkan av extern vindpåverkan

Vid dimensionering av termisk brandgasventilation finns ett antal alternativa metoder för att bestämma erforderlig storlek på ventilatorer, inkluderande den totala öppningsarean av frånluftsluckor i taknivå och av tilluftsöppningar i marknivå. Ett normalt förfarande vid beräkning är att simulera ett antal brandförlopp i lokalen, ibland med enkla ekvationssystem som kan lösas med handberäkning men oftast med någon datorbaserad modell. Endast ett fåtal ”dimensionerande” fall brukar därvid beaktas och inverkan av extern vind eller hur ventilatorerna är utformade och placerade tas i normalfallet inte hänsyn till alls. Det kan därmed uppfattas som att dimensionering i många fall utförs med en onödigt kraftig förenkling av ett, komplext men till synes lösbart, problem.

Utgivare: ÅF Infrastruktur

Proj.nr: 100-071

Författare: Jörgen Carlsson