Brandsäker inredning i ett hållbarhetsperspektiv

Lös inredning, såsom stoppade möbler, madrasser och textilier, har stor betydelse för den tidiga fasen av en bostadsbrand. Sådana produkter kan lätt antändas, bidra till snabb brandspridning och avger mycket rök och värme när de brinner. Detta be-gränsar den tillgängliga tiden och möjligheten för evakuering och räddning. Brandsäkerhet och miljö-hänsyn är viktiga faktorer som ofta […]

Brandskyddsfärgens funktion vid riktiga bränder

Studien visade att ad hoc testerna med tak- och brandplymscenarier ej tydligt var mer utslagsgivande då det gäller vidhäftning än det standardiserade testet. Men vid dessa tester har man möjlighet att karakterisera och reglera flödet kring provkropparna på ett mycket bättre sätt än vid standardiserade ugnstester där detta är i princip omöjligt. Detta gör att […]