Brandsäker inredning i ett hållbarhetsperspektiv

Brandsäker inredning i ett hållbarhetsperspektiv

Lös inredning, såsom stoppade möbler, madrasser och textilier, har stor betydelse för den tidiga fasen av en bostadsbrand. Sådana produkter kan lätt antändas, bidra till snabb brandspridning och avger mycket rök och värme när de brinner. Detta be-gränsar den tillgängliga tiden och möjligheten för evakuering och räddning. Brandsäkerhet och miljö-hänsyn är viktiga faktorer som ofta ställs mot varan-dra. Det är därför viktigt att främja utvecklingen av brandsäkra möbler som är miljövänliga under hela livscykeln.