Hur många omkommer i rökningsrelaterade bostadsbränder, egentligen?

Rökning har länge varit känt som en av de dominerande riskfaktorerna för att omkomma vid bostadsbränder och särskilt när det kombineras med hög ålder. Med tanke på att antalet äldre förväntas öka markant under kommande år så kan även antalet omkomna förväntas öka. Andelen rökare minskar visserligen i samtliga grupper, men minskningen är för långsam […]