Klimatsmart biokol för att minska brandskador på betong

Betong är behäftat med två utmaningar. Den ena är att betongen kan utsättas för kraftiga skador vid brandpåverkan, framför allt i form av spjälkning samt minskad styrka och styvhet. Därmed minskar dess lastbärande förmåga. Den andra utmaningen är att cementen i betongen ger ett mycket stort klimatavtryck. För att spara liv och egendom, och för […]

Funktionaliserad biokol för brandsäkrare och biobaserade kompositmaterial

Flamskyddsmedel kan väsentligt förbättra brandegenskaperna hos plaster men de kan samtidigt försämra de mekaniska egenskaperna. För att påett mer helhetligt sätt förbättra plasters egenskaper har därför en ny metod utvecklats där porerna i biokol används som bärare av flamskyddsmedlen.På detta sätt kan flamskyddsmedlen förbättra brandegenskaperna samtidigt som problemen med försämrade mekaniska egenskaper väsentligt lindras.