Funktionaliserad biokol för brandsäkrare och biobaserade kompositmaterial

Funktionaliserad biokol för brandsäkrare och biobaserade
kompositmaterial

Flamskyddsmedel kan väsentligt förbättra brandegenskaperna hos plaster men de kan samtidigt försämra de mekaniska egenskaperna. För att på
ett mer helhetligt sätt förbättra plasters egenskaper har därför en ny metod utvecklats där porerna i biokol används som bärare av flamskyddsmedlen.
På detta sätt kan flamskyddsmedlen förbättra brandegenskaperna samtidigt som problemen med försämrade mekaniska egenskaper väsentligt lindras.

Utgivare: Luleå Tekniska Universitet

Proj.nr: 321-002 | År: 2022

Författare: Oisik Das Rhoda Afriyie Mensah

Inspelning from webinariet den 30 september 2022