Fyrverkerier i offentliga lokaler

I samband med framförallt nyårsfirandet varje år, sätts det upp tillfälliga försäljningsställen för fyrverkerier i större och mindre butiker av olika slag. Brandforsk, har gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att utföra två försöksserier där brandförloppen vid pyroteknikbrand i olika typer av försäljningsställen studeras.

FOA och SP ventilerar brandrök i tunnlar

SP och FOA har genomfört brandtester i en modelltunnel (1:8) för att visa hur ett effektivt ventilationssystem kan rädda liv och underlätta räddningstjänstens insatser vid tunnelbränder.