FOA och SP ventilerar brandrök i tunnlar

FOA och SP ventilerar brandrök i tunnlar

SP och FOA har genomfört brandtester i en modelltunnel (1:8) för att visa hur ett effektivt ventilationssystem kan rädda liv och underlätta räddningstjänstens insatser vid tunnelbränder.

Utgivare: FOI

Proj.nr: 403-981 | År: 1999

Författare: Haukur Ingason, Per Werling