Brandventilation i stora industrilokaler

Det finns två olika system för brandventilation: brandventilatorer och brandgasfläktar. Ett välkänt problem är att brandventilatorer fungerar dåligt (inströmning av uteluft istället för brandgasevakuering). Dessa brister beror delvis på tryckförhållanden i och kring byggnader. Behov finns för bättre dimensionering av brandgasevakuerings-åtgärder.