Organisera för brandsäkerhet

Syftet med projektet ”Organisera för brandskydd” har varit att genomföra en utforskande studie för att identifiera framgångsfaktorer för hur brandsäkerhetsarbete ska organiseras.