Projekt SEBRA -Systeminriktat Erfarenhetsarbete för industriell Brandsäkerhet – en studie av organisering och användbarhet i brandskyddet

På en industriarbetsplats uppstår det ibland konflikter mellan produktionen och brandskyddet, vilket kan leda till att brandskyddet förbigås eller kopplas ur. En vanlig lösning för att attackera sådana problem är utökad styrning, information och utbildning. Men ännu en rutin eller ännu ett krav riskerar att ta för mycket av industripersonalens resurser i anspråk. När nya […]