Projekt SEBRA -Systeminriktat Erfarenhetsarbete för industriell Brandsäkerhet – en studie av organisering och användbarhet i brandskyddet

Projekt SEBRA Systeminriktat Erfarenhetsarbete för industriell Brandsäkerhet – en studie av organisering och användbarhet i brandskyddet

På en industriarbetsplats uppstår det ibland konflikter mellan produktionen och brandskyddet, vilket kan leda till att brandskyddet förbigås eller kopplas ur. En vanlig lösning för att attackera sådana problem är utökad styrning, information och utbildning. Men ännu en rutin eller ännu ett krav riskerar att ta för mycket av industripersonalens resurser i anspråk. När nya arbetsmoment läggs till en redan trimmad process uppstår nya risker. Situationen kan istället betraktas som en effekt av bristande design. I byggprocessen finns inga etablerade arbetssätt som säkerställer att slutanvändarens behov beaktas när brandskyddet utformas och byggprojektets incitament är att hålla nere byggkostnaden. Istället förskjuts kostnader till drifttiden, i form av inskränkt produktion och lägre säkerhetsnivå.

Inspelning från resultatseminariet den 13 september 2019
Isnpelning från webinariet den 29 april 2022 – Ett återbesök till projektet.