Multiparametrisk studie av brandrök

En ny metod (infraröd polarisationsspektroskopi, IRPS) har använts för att mäta toxiska gaser i brandsammanhang. Metoden visade sig vara mycket robust och kan användas för att göra mätningar i mycket sotiga och svåråtkomliga miljöer. (Projektnummer 303-071)