Erfarenheter av att jobba som deltidsbrandman

Emelie Lantz, Brandingenjör, Räddningstjänsten Västra Blekinge

Doktorand Linneuniversitetet 

Bakgrund

Trots att deltidsbrandmän, eller räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) som är det officiella namnet, är ryggraden i de flesta räddningstjänster så har svårigheterna med att rekrytera och bibehålla personal ökat de senaste åren. Både internationellt och i den svenska räddningstjänstutredningen (SOU 2018:54) har det påtalats som en av räddningstjänsternas största utmaning. Flera räddningstjänster uppger att de inte klarar av att upprätthålla den politiskt beslutade beredskapen vilket är ett problem som är extra tydligt på landsbygden och därmed medför ojämlika förhållanden avseende skydd mot olyckor. För att i slutändan kunna erbjuda ett likvärdigt skydd mot olyckor så behöver vi identifiera och förstå de faktorer som bidrar till en hållbar personalförsörjning i svensk räddningstjänst.

Syfte

Mitt forskningsområde handlar om deltidsbrandmän i räddningstjänsten. Syftet med forskningen är att bidra med kunskap kring vilka faktorer som påverkar brandmännens arbetssituation samt identifiera möjligheter för sambruk och strategier för en hållbar personalförsörjning.

Vad har hänt hittills

Två artiklar har blivit publicerade i tidskriften International Journal of Emergency Services. Den ena är en litteraturöversikt av befintlig forskning på området och den andra är en artikel om brandmännens erfarenheter av sin arbetssituation i Sverige. En tredje artikel om huvudarbetsgivare skickas in för granskning till en tidskrift och förhoppningsvis publiceras senare i år. I november 2022 tog jag min teknologie licentiatexamen vid Lunds Tekniska Högskola med avhandlingen Non-career firefighters in rural areas – exploring aspects contributing to retention. Nu är jag inskriven som doktorand vid Linnéuniversitetet och ämnar fortsätta mina studier. Därtill har det blivit tidningsintervjuer, webbinar, workshops och seminarier. Som forskarstudent läser man även kurser vid sidan av sina studier för att utöka sina kunskaper.

Kommande delstudier

I år planeras en studie om närstående till deltidsbrandmän i Sverige och därefter en doktorsavhandling.

Vem är jag?

Just nu är jag anställd som brandingenjör vid Räddningstjänsten Västra Blekinge. Jag forskar på heltid med finansiering från MSB och familjen Kamprads Stiftelse. Jag är otroligt glad för Forskarskolan och att ha fått den här möjligheten att bedriva verksamhetsnära forskning. Jag tror svensk räddningstjänst gynnas av en evidensbaserad kunskapsutveckling. Utöver forskningen åker jag som regional insatsledare i Blekinge län.

Vill du veta mer? Eller kanske bli involverad? Maila mig gärna på emelie.lantz@raddning.com