Lokalisering och värdering av brandspridningsvägar i byggnader

Lokalisering och värdering av brandspridningsvägar i byggnader

I samband med bränder i äldre hus kan det ibland konstaterats att branden har spritts på sätt som inte kunnat förväntas; genom sprickor kanaler och hålrum som inte varit kända för att de inte kunnats upptäckas vid en besiktning.

Utgivare: BELAB

Proj.nr: 301-972 | År: 2001

Författare: Johan Lins, Fredrik Sonnegård, Leif Rydén