Stålkonstruktioner i flera våningar – Egenskaper vid brand – Del 1

Stålkonstruktioner i flera våningar – Egenskaper vid brand – Del 1

Forskningsprojektet ”Stålkonstruktioner i flera våningar” är uppdelat i två delar, där första delen utförts av Fire Safety Design och innefattar en litteraturstudie, datorsimuleringar av brandförsök och strukturanalyser. Projektets andra del som genomförs av Stålbyggnadsinstitutet ”SBI) och syftar till framtagande av dimensioneringsmodeller, utveckling av dimensioneringsteknik vid stora deformationer samt praktiska rekommendationer.

Utgivare: Fire Safety Design

Proj.nr: 310-981 | | År: 2001

Författare: Yngve Anderberg, Sebastian Jeansson