Går det att öppna dörren när det brinner?

Går det att öppna dörren när det brinner?

Att välja lås och trycken för dörrar som ska kunna användas även vid en utrymning, s.k. utrymningsbeslag, ingår som en väsentlig del i alla byggprojekt. Produkterna måste uppfylla flera olika krav, av vilka ett är att kunna fungera vid utrymning.

Utgivare: Brandskyddslaget MTO

Proj.nr: 209-021 | År: 2004

Författare: Lena Kecklund, Björn Hedskog, Staffan Bengtsson