Utformning av utrymningsplats

Utrymningsplatsen, en bra plats att vara på?Sedan några år tillbaka ska många publika byggnader med fler än en våning förses med ett utrymme där en person som använder rullstol kan vänta på vidare hjälp att utrymma, en s.k. utrymningsplats. Utrymmet är tänkt att kunna användas av alla dem som av någon anledning har svårt att […]

Textilier som byggnadskomponenter

Textila material används i olika typer av byggnader både i Sverige och utomlands. Detta projekt är en del av EU-projektet Contex-T, där SP varit med som projektpartner som brandexpertis och som genom en referensgrupp kunnat ta hänsyn till svenska förhållanden. Projektets syfte har bland annat varit att utveckla säkra, hälsosamma och ekonomiska lättviktsbyggnader av textila […]

Brandskydd och lös inredning – en vägledning

Inredningsprodukter är ofta en starkt bidragande orsak till bränders uppkomst och utveckling och det finns en koppling till många dödsbränder. Brandstatistik under perioden 2005-2007 visar på nästan 3000 fall där lös inredning varit startföremål för brand. Vanliga föremål är sängar, sittmöbler och gardiner. Statistiken visar också att ca en tredjedel av fallen utgörs av anlagd […]

Går det att öppna dörren när det brinner?

Att välja lås och trycken för dörrar som ska kunna användas även vid en utrymning, s.k. utrymningsbeslag, ingår som en väsentlig del i alla byggprojekt. Produkterna måste uppfylla flera olika krav, av vilka ett är att kunna fungera vid utrymning.