Indexmetod för värdering av brandrisker i industrier

Indexmetod för värdering av brandrisker i industrier

Att bedöma om en investering i brandskydd är ”lönsam” kan vara mycket svårt. I projektet har ett datorprogram som syftar till att hjälpa beslutsfattare analysera investeringar i brandskydd producerats.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola

Proj.nr: 108-021 | År: 2004

Författare: Henrik Johansson